O Autorze

Przemysław Prymas

Doradca podatkowy,
Prezes Zarządu FSG Podatki