Zmiany w PIT - Polski Ład

Nowelizacja Polskiego Ładu – zmiany w PIT

Polski Ład to jedna z największych rewolucji w obowiązujących od lat przepisach. Choć w życie wszedł dopiero wraz z początkiem 2022 r., to już budzi wiele wątpliwości. Od lipca ma wejść w życie pakiet radykalnych zmian.

Proponowane korekty stanowią mały krok w tył i w największym stopniu modyfikują zasady rozliczania podatku dochodowego. Czego podatnicy mogą się spodziewać po 1 lipca?

Polski Ład – najważniejsze korekty i poprawki

Zgodnie z zapowiedziami wygłoszonymi przez Premiera podczas konferencji 24 marca, projekt ustawy zmieniający przepisy podatkowe został już skierowany do Sejmu. Dzięki temu możemy już poznać najistotniejsze zmiany, które nie zostały wykluczone na etapie konsultacji społecznych. Poniżej opiszemy krótko najważniejsze z nich.

Obniżenie PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej

Zmiany w polskim systemie podatkowym opisuje najlepiej zdanie rodem z Hollywood – „mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość, od której zacząć?”. Tak jest też w przypadku tej nowelizacji. Zaczniemy od złej wiadomości – od lipca przestanie obowiązywać ulga dla klasy średniej.

Na szczęście nie jest to kolejny krok mający na celu zwiększenie obciążeń podatkowych. Tu dobra wiadomość – w ślad za tym zostanie obniżony podatek dochodowy z dotychczasowych 17% do 12%. Oczywiście redukcja dotyczy wyłącznie dochodów mieszczących się w pierwszym progu podatkowym. Powyżej tej granicy opodatkowanie pozostanie bez zmian.

Zgodnie z deklaracjami projektodawców taki zabieg ma na celu uproszczenie systemu podatkowego i faktyczną poprawę sytuacji klasy średniej, która dotychczas często na Polskim Ładzie traciła.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Jeśli w przypadku innych zmian możemy mówić o małym kroku wstecz, ten jest zdecydowanie większy. W wyniku planowanej nowelizacji zdecydowanemu złagodzeniu ma ulec chyba najgłośniejsza zmiana podatkowa wprowadzona wraz z Polskim Ładem.

Od pierwszego lipca 2022 r. możliwe będzie uwzględnienie składki zdrowotnej pod warunkiem, że dochód przedsiębiorcy jest opodatkowany na podstawie karty podatkowej, podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zależnie od metody zadeklarowanej przez przedsiębiorcę, wysokość odliczenia będzie różna.

Ulgi dla rodziców

Projektodawcy w proponowanym tekście nowelizacji chcą zmienić również regulacje dotyczące wspólnego rozliczania się z dziećmi uzyskującymi przychody. Dotychczas, jeśli dziecko zarabiało w skali roku ponad 3089,00 zł, to rodzic musiał liczyć się z utratą przysługujących mu preferencji. Od lipca 2022r. kwota ta ma wynosić aż dwunastokrotność renty socjalnej, czyli na moment pisania tego artykułu około 16.050 zł.

Zmianie ulegnie też sposób rozliczania samotnych rodziców wychowujących dzieci – na nowo pojawi się zlikwidowana możliwość liczenia uzyskiwanych dochodów się wspólnie z dzieckiem.

Uzyskiwane przez dziecko renty rodzinne i niektóre świadczenia na małoletnie dzieci (np. zasiłki macierzyńskie dla przyjmujących na wychowanie) również nie będą wliczane do podstawy opodatkowania rodzica.

Spółki komandytowo-akcyjne – likwidacja luki

Projekt zakłada również objęcie składkami zdrowotnymi ZUS komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, co dotychczas było dość powszechnie wykorzystywane. Ta zmiana ma wejść w życie dopiero jednak z początkiem 2023 r.

Pałacyk+ – ulga na renowację zabytków w opałach?

Zmianie ma ulec również ulga, która w niektórych środowiskach prawniczych wywołała wiele kontrowersji i została chwytliwie nazwana ulgą „pałacyk+”. Złośliwi twierdzili nawet, że była „królową wszystkich ulg”, jako że pozwalała odliczyć olbrzymie kwoty na przestrzeni wielu lat.

Pierwotnie ulga polegała na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania nawet 500.000,00 zł, pod warunkiem zakupu zabytkowego pałacyku i dokonania jakichkolwiek nakładów na jego renowacje. Na wspomnianej konferencji 24 marca, zapowiadano jej całkowitą likwidację. Ulga nie zostanie jednak zlikwidowana, ale nadany jej zostanie nowy kształt, który ma ograniczać jej nadmierne wykorzystanie.
Skorzystanie z tzw. Pałacyk+ 2.0. będzie wymagało od 1 lipca 2022 r. ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków, a redukcja podstawy opodatkowania będzie dotyczyła wyłącznie nakładów poczynionych na remont takiego obiektu.

Techniczne ograniczenia od lipca 2022 r.

Opublikowany projekt ustawy zakłada również jedno istotne ograniczenie dotyczące samych kwestii technicznych rozliczania podatku dochodowego. Od lipca 2022 r. podatnik będzie mógł upoważnić wyłącznie trzech płatników do pomniejszenia pobieranych zaliczek o część kwoty wolnej.. Na skutek tego wieloetatowcy (tj. osoby, które osiągają dochody z kilku źródeł) będą mogły korzystać z kwoty wolnej już na etapie obliczania zaliczek na podatek PIT.

Zmiana Polskiego Ładu w trakcie roku podatkowego – jakie przepisy stosować?

Choć zasadą jest, że zmian podatkowych, a szczególnie takich istotnych, nie dokonuje się w trakcie roku podatkowego, to wszystko wskazuje na to, że projektowane zmiany zaczną obowiązywać już 1 lipca 2022 r. W związku z tym wprowadzane przepisy będą musiały zostać przez podatników uwzględnione już w rozliczeniu za 2022 r.

Mimo że proponowana treść przepisów zdaje się zmierzać w kierunku łagodzenia obciążeń, zdaje się, że zainteresowani powinni mieć zdecydowanie więcej czasu na zapoznanie się z obszernym projektem ustawy. Pozwoliłoby to prawdopodobnie uniknąć wielu błędów, które wynikły z pośpiechu ustawodawcy przy wprowadzaniu pierwotnej wersji Polskiego Ładu na początku b.r.