biała lista

aktualizacja numeru rachunku przez kontarhenta na białej liście