Umowa leasingu

Kara dla klienta biznesowego za błędy związane z umową leasingu

W miesięczniku Flota został opublikowany artykuł autorstwa Przemysława Prymasa omawiający problematykę odpowiedzialności wszystkich uczestników schematu podatkowego w przypadku umowy leasingu.

Chociaż ponoszenie odpowiedzialności przez klienta za błędy leasingodawcy wydaje się absurdalne, ma ono jednak umocowanie prawne. Przepisy Ordynacji podatkowej jasno wskazują, że system raportowania schematów podatkowych wymusza na wszystkich podmiotach uczestniczących przejmowanie obowiązku sporządzenia i wysłania deklaracji MDR-1.

Pełna treść publikacji dostępna jest na stronie Ekspert Flotowy.