Odpowiednio prowadzona polityka podatkowa to ważny element rozwoju biznesowego firmy. Realizujemy analizy due diligence oraz audyty i przeglądy podatkowe, których celem jest weryfikacja prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych. W ramach prowadzonego badania podatkowego:

  • wskazujemy zagrożenia i ryzyka w zakresie stosowanej strategii;
  • przedstawiamy obszary umożliwiające optymalizację kosztów;
  • nakreślamy kierunek dalszej polityki podatkowej.

Standardowo audyt obejmuje analizę rocznego okresu sprawozdawczego. Natomiast w przypadku krótszych okresów prowadzimy przeglądy podatkowe umożliwiające korektę potencjalnych nieprawidłowości i wskazanie rozwiązań pozwalających na eliminację zagrożenia lub minimalizację ryzyka.

Audyty i badania w ramach analizy podatkowej indywidualnej sytuacji firm, obejmują również weryfikację bezpieczeństwa i efektywności dotychczasowej polityki podatkowej. Badania prowadzone są metodą pełną lub za pomocą doboru celowego oraz losowego, a także przeglądów danych analitycznych wynikających z ewidencji księgowej. W wyniku badań opracowywane są wytyczne eliminujące lub minimalizujące ryzyko potencjalnych nieprawidłowości. Dodatkowo, analizy mogą obejmować wskazanie polityk podatkowych, umożliwiających uzyskanie oszczędności poprzez maksymalizację wyniku finansowego, a także zapobieganie domiarom i sankcjom podatkowym oraz karno-skarbowym.

Oferowane przez nas audyty i przeglądy podatkowe obejmują:

  • weryfikację dotychczasowej polityki podatkowej firmy w zakresie m.in.: podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości;
  • analizy wybranych operacji lub zdarzeń gospodarczych;
  • analizy i przegląd dokumentacji księgowej firmy oraz umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami;
  • przeglądy sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych (zapisów na kontach) oraz wyników badania sprawozdania finansowego realizowanego przez audytorów;
  • weryfikację praktycznego stosowania dotychczasowej polityki podatkowej przez pracowników;
  • opracowanie i wdrożenie nowej, efektywnej polityki podatkowej.

Referencje

Dzielimy się wiedzą ze świata podatków - zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco.

Aktualności/Publikacje

Kara dla klienta biznesowego za błędy związane z umową leasingu

Kara dla klienta biznesowego za błędy związane z umową leasingu

W miesięczniku Flota został opublikowany artykuł autorstwa Przemysława Prymasa omawiający…

Uszczelnianie systemu podatkowego, czyli planowane zmiany w podatkach dochodowych

Uszczelnianie systemu podatkowego, czyli planowane zmiany w podatkach dochodowych

W Infor.pl został opublikowany artykuł autorstwa Ewy Szychowskiej omawiający planowane…

Czy SLIM VAT uprości rozliczenia podatkowe z fiskusem?

Czy SLIM VAT uprości rozliczenia podatkowe z fiskusem?

W portalu eGospodarka.pl został opublikowany artykuł autorstwa Ewy Szychowskiej na…

Leasing jako schemat podatkowy. Czynny żal nie każdemu pomoże

Leasing jako schemat podatkowy. Czynny żal nie każdemu pomoże

W Dzienniku Gazeta Prawna został opublikowany artykuł autorstwa Przemysława Prymasa…