Rosnąca liczba obowiązków związanych ze sprawozdawczością podatkową i przekazywaniem informacji organom podatkowym staje się coraz bardziej skomplikowana i pracochłonna. W szczególności wskazać należy nowy obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules). Dotyczy on podatników spełniających kryteria wskazane w Ustawie Ordynacja Podatkowa i działających w przypadku danego uzgodnienia (transakcja, działanie, zdarzenie) w charakterze promotora, wspomagającego czy korzystającego. Nowa regulacja obejmuje m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i pracowników banków, a także klientów wskazanych podmiotów. Chociaż raportowanie schematów podatkowych nie jest obowiązkiem cyklicznym  w przypadku promotorów czy wspomagających, to już w przypadku korzystających może takim cyklicznym obowiązkiem się stać a jego wypełnianie może wymagać stworzenia struktur organizacyjnych pozwalających na ciągłe monitorowanie wszystkich uzgodnień powstających w trakcie prowadzonej działalności.

Mamy świadomość wyzwań, które w powyższym zakresie stają przed wszystkimi podatnikami, w związku z tym oferujemy wsparcie w zakresie prawidłowego wywiązania się z nowych obowiązków w sposób efektywny organizacyjnie.

Zakres wsparcia obejmuje:

  • weryfikację obowiązku raportowania schematów podatkowych;
  • weryfikację objęcia wyjątkami od obowiązku raportowania schematów;
  • przygotowanie Procedury Wewnętrznej i jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta, jak i jego specyfiki działalności;
  • kompleksowe opracowanie narzędzi i rozwiązań organizacyjnych umożliwiających wywiązanie się z obowiązku raportowania schematów podatkowych;
  • wsparcie w zakresie identyfikacji uzgodnień (transakcji, działań, zdarzeń), z których może wynikać obowiązek raportowania schematów podatkowych;
  • wsparcie w zakresie kwalifikacji uzgodnień w świetle istniejących przepisów podatkowych, objaśnień i dostępnych informacji na temat praktyki organów podatkowych.

Referencje

Dzielimy się wiedzą ze świata podatków - zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco.

Aktualności/Publikacje

Odwołanie zagrożenia epidemicznego a obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Odwołanie zagrożenia epidemicznego a obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej…

Polski Ład i odliczenie składki zdrowotnej, a schematy podatkowe

Polski Ład i odliczenie składki zdrowotnej, a schematy podatkowe

Zgodnie z przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r., składka…

Kara dla klienta za umowę leasingu będącą schematem podatkowym

Kara dla klienta za umowę leasingu będącą schematem podatkowym

Kupując samochód firmowy, maszynę czy linię technologiczną, przedsiębiorcy nie zastanawiają…

Ochrona zarządu i spółki przed odpowiedzialnością karną i karnoskarbową – TAX Compliance

Ochrona zarządu i spółki przed odpowiedzialnością karną i karnoskarbową – TAX Compliance

Rozwiązania zaproponowane w traczy antykryzysowej wzbudzają wiele kontrowersji. Część osób…