Wspieramy firmy o rozbudowanej strukturze i zasięgu międzynarodowym w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych. Odpowiednio przygotowana polityka w tym zakresie minimalizuje ryzyko zakwestionowania cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Na każdym etapie prac dbamy o to, aby gotowa dokumentacja podatkowa cen transferowych była zgodna z obowiązującymi przepisami, a także wymogami stawianymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w wytycznych wyceny transferu dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Opracowanie dokumentacji podatkowych każdorazowo poprzedzone jest analizą i oceną ryzyka, a także umów grupowych oraz transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wnikliwe badanie stanu faktycznego oraz wiedza na temat kierunku rozwoju firmy, pozwalają tworzyć efektywną i bezpieczną politykę cen transferowych.

Doradztwo dotyczące cen transferowych obejmuje:

  • badanie istniejących umów grupowych i praktyk biznesowych pod względem ich zgodności z regulacjami podatkowymi;
  • weryfikację zgodności istniejącej dokumentacji cen transferowych z przepisami prawa podatkowego;
  • ocenę ryzyk cen transferowych w transakcjach krajowych i zagranicznych;
  • restrukturyzację przepływów transakcyjnych pod kątem optymalizacji zobowiązań podatkowych;
  • pełną analizę cen transferowych opartą na badaniu transakcji porównywalnych;
  • opracowanie i wdrożenie efektywnej polityki cen transferowych, regulującej transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • kompleksowe dokumentowanie transakcji związanych z nabyciem usług zarządzania.

Referencje

Dzielimy się wiedzą ze świata podatków - zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco.

Aktualności/Publikacje

Dostarczanie faktur korygujących przez CRM akceptowane przez fiskusa

Dostarczanie faktur korygujących przez CRM akceptowane przez fiskusa

W infor.pl został opublikowany artykuł autorstwa Ewy Szychowskiej omawiający interpretacje…

FSGPodatki.pl – startujemy z nową stroną internetową

FSGPodatki.pl – startujemy z nową stroną internetową

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową naszej firmy,…

Praktycznie o Podatkach – ruszamy z blogiem poświęconym tematyce podatków

Praktycznie o Podatkach – ruszamy z blogiem poświęconym tematyce podatków

W związku z budową nowej strony internetowej naszej firmy postanowiliśmy…

Wspieramy akcję Szlachetna Paczka

Wspieramy akcję Szlachetna Paczka

Boże Narodzenie to idealny czas, aby poczuć radość dzielenia się…