Usługi z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego świadczymy w formie doraźnej lub na zasadzie stałej współpracy. Wspieramy firmy w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych, celem eliminowania i minimalizowania ryzyk związanych z potencjalną odpowiedzialnością za pomyłki w prowadzonych rozliczeniach. Monitorujemy zmiany przepisów, aby w ramach usług podatkowych udostępniać aktualne informacje prawno-podatkowe oraz proponować skuteczne rozwiązania, oparte o aktualne akty prawne i interpretacje. Pomagamy także tym przedsiębiorstwom, które przechodzą restrukturyzację lub planują przekształcenie formy prawnej. Dzięki zaangażowaniu i dokładnej analizie indywidualnej sytuacji firmy świadczymy najwyższej jakości usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego, łącząc wiedzę z praktyką biznesową.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego wspieramy również firmy w komunikacji z organami podatkowymi, opracowując wyjaśnienia podatkowe, wnioski o interpretacje indywidualne oraz inne pisma podatkowe. Dzięki temu dbamy o zapobieganie potencjalnym sporom z organami podatkowymi. Jednocześnie, oferujemy proaktywne wsparcie w toku postępowań podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, dążąc do uzyskania możliwie najbardziej satysfakcjonującego rezultatu postępowań dla naszych klientów.

Zakres bieżącego doradztwa podatkowego obejmuje:

  • weryfikację skutków podatkowych umów na etapie negocjacji, opracowywanie koncepcji optymalnych podatkowo sposobów przeprowadzenia planowanych operacji gospodarczych i wsparcie przy ich wdrożeniu;
  • obsługę podatkową procesów restrukturyzacyjnych;
  • analizę wspomagającą wybór optymalnych i zgodnych z prawem podatkowym rozwiązań;
  • sporządzanie wyjaśnień i opinii podatkowych;
  • opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych;
  • przygotowywanie innych pism podatkowych;
  • podatkowy hotline.

Referencje

Dzielimy się wiedzą ze świata podatków - zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco.

Aktualności/Publikacje

Ulga na robotyzację – od kiedy i komu będzie przysługiwać

Ulga na robotyzację – od kiedy i komu będzie przysługiwać

Pod koniec 2020 roku Ministerstwo Rozwoju w ramach wsparcia rozwoju…

Bieżące doradztwo podatkowe w zarządzaniu bezpieczeństwem podatkowym w firmie

Bieżące doradztwo podatkowe w zarządzaniu bezpieczeństwem podatkowym w firmie

Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje firmy, w codziennej praktyce biznesowej muszą…

Kontrola bez zawiadomienia – czy urząd skarbowy może skontrolować firmę bez zapowiedzi

Kontrola bez zawiadomienia – czy urząd skarbowy może skontrolować firmę bez zapowiedzi

Zasadą jest, że przedsiębiorcy powinni zostać poinformowani o kontroli podatkowej…

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami umożliwiającymi weryfikację poprawności dokumentacji przedsiębiorców.…