Usługi z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego świadczymy w formie doraźnej lub na zasadzie stałej współpracy. Wspieramy firmy w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych, celem eliminowania i minimalizowania ryzyk związanych z potencjalną odpowiedzialnością za pomyłki w prowadzonych rozliczeniach. Monitorujemy zmiany przepisów, aby w ramach usług podatkowych udostępniać aktualne informacje prawno-podatkowe oraz proponować skuteczne rozwiązania, oparte o aktualne akty prawne i interpretacje. Pomagamy także tym przedsiębiorstwom, które przechodzą restrukturyzację lub planują przekształcenie formy prawnej. Dzięki zaangażowaniu i dokładnej analizie indywidualnej sytuacji firmy świadczymy najwyższej jakości usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego, łącząc wiedzę z praktyką biznesową.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego wspieramy również firmy w komunikacji z organami podatkowymi, opracowując wyjaśnienia podatkowe, wnioski o interpretacje indywidualne oraz inne pisma podatkowe. Dzięki temu dbamy o zapobieganie potencjalnym sporom z organami podatkowymi. Jednocześnie, oferujemy proaktywne wsparcie w toku postępowań podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, dążąc do uzyskania możliwie najbardziej satysfakcjonującego rezultatu postępowań dla naszych klientów.

Zakres bieżącego doradztwa podatkowego obejmuje:

  • weryfikację skutków podatkowych umów na etapie negocjacji, opracowywanie koncepcji optymalnych podatkowo sposobów przeprowadzenia planowanych operacji gospodarczych i wsparcie przy ich wdrożeniu;
  • obsługę podatkową procesów restrukturyzacyjnych;
  • analizę wspomagającą wybór optymalnych i zgodnych z prawem podatkowym rozwiązań;
  • sporządzanie wyjaśnień i opinii podatkowych;
  • opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych;
  • przygotowywanie innych pism podatkowych;
  • podatkowy hotline.

Referencje

Dzielimy się wiedzą ze świata podatków - zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco.

Aktualności/Publikacje

SLIM VAT – uproszczenie rozliczania VAT czy kolejna czasochłonna procedura

SLIM VAT – uproszczenie rozliczania VAT czy kolejna czasochłonna procedura

Ministerstwo Finansów nie tylko „uszczelnia” system podatkowy w zakresie VAT.…

Wydanie majątku likwidowanej sp. z o.o. a CIT

Wydanie majątku likwidowanej sp. z o.o. a CIT

Zmienne otoczenie rynkowe i prawne, a także ryzyko podejmowane przez…

Faktura korygująca w formie elektronicznej a obniżenie należnego podatku VAT

Faktura korygująca w formie elektronicznej a obniżenie należnego podatku VAT

Wielokrotnie podatnicy nie są pewni, jaki rodzaj potwierdzenia w przypadku…

Nowe terminy podatkowe w związku z pandemią COVID-19

Nowe terminy podatkowe w związku z pandemią COVID-19

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła przesunięcie części terminów realizacji obowiązków podatkowych. Później…