Raportowanie schematów podatkowych a koniec epidemii

Odwołanie zagrożenia epidemicznego a obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego aktualnie jest w komisji prawniczej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z zapowiedziami, od 1 lipca 2023 r., zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, który został ogłoszony w związku z pandemią COVID-19. Odwołanie stanu epidemicznego wpłynie na przywrócenie m.in. na gruncie podatkowym raportowania schematów podatkowych. W poniższym artykule dowiesz się jakie terminy i jakie sankcje mogą rodzić ryzyko nie tylko finansowe przy braku bieżącego raportowania MDR.

Odwieszenie raportowania krajowych schematów podatkowych a bieg terminów.

Zgodnie z ustawą covidową bieg terminy na raportowanie schematów podatkowych Szefowi KAS został zawieszony, a jego odwołanie następuje do 30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. W okresie od 31 marca 2020 r. do 30 – tego dnia następującego po odwołaniu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19. Co za tym idzie, zawieszenie obowiązku raportowania będzie trwało prawdopodobnie do 31 lipca 2023 r. Co w konsekwencji będzie oznaczało, że obowiązek raportowania nastąpi z dniem 1 sierpnia 2023 r.

Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Finansów, część podatników nie korzystała z przywileju zawieszenia składania MDR i raportowała na bieżąco. Ta część, która odkładała przygotowanie raportowania, ma mało czasu, aby przygotować pełną dokumentację i dokonać zgłoszenia krajowych schematów podatkowych.

Sankcje wynikające z braku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR).

Zakończenie okresu zawieszenia terminów może być kluczowe szczególnie dla podmiotów występujących w charakterze promotorów i korzystających, którzy z jakichś przyczyn nie składali zawiadomień dotyczących schematów podatkowych. Podobna sytuacja dotyczy również korzystających, którzy nie składali MDR-3.

  • sankcje nakładane na osoby fizyczne za niewywiązanie się obowiązków MDR mogą wynosić aż 33 503 000 zł (od 1 lipca 34 560 000 zł),
  • ryzyko zakazu prowadzenia określonej działalności w przypadku skazania za przestępstwo skarbowe.


W jaki sposób warto się przygotować do odwieszenia schematów podatkowych?

Niezbędnymi działaniami do poprawnego wykonania obowiązków raportowych jest:

  • analiza zdarzeń oraz transakcji krajowych, które były realizowane w okresie zawieszenia terminów raportowania tj. od 31 marca 2020 r.
  • identyfikacja niewykonanych obowiązków raportowych MDR i realizacja ich w terminie wskazanym przez ustawodawcę
  • przygotowanie formularzy MDR do złożenia przez spółkę tj. informacja o schemacie podatkowym MDR-1 oraz zastosowanie schematu podatkowego MDR-3.

Podsumowując zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego i nieprowadzenie w tym zakresie zmian może oznaczać dla wielu podatników konsekwencje, o których mowa powyżej. Podmioty podlegające MDR w Polsce muszą się przyjrzeć swoim transakcjom i uzgodnieniom za okres poprzedzający ostatnie 3 lata. Ograniczony czas na ustalenie swoich obowiązków MDR jest krótki. W związku, z czym przygotowanie i zgłoszenie informacji w planowanych przez ustawodawcę terminach nie działa na korzyść zgłaszających.