Ulga z tytułu zatrzymanego zysku

Ulga z tytułu zatrzymanego zysku

W 2019 roku wprowadzono do polskiego prawa (art.15cb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) możliwość skorzystania przez podatników CIT z ulgi, która pozwala zwiększyć koszty uzyskania przychodów o hipotetyczne …