Pliki JPK_VAT

JPK_V7M – zmiany czy rewolucja?

Nowa struktura plików JPK_VAT to w praktyce rewolucja dla Zarządów i pracowników firm również tych działających w ramach grupy kapitałowej. Pozorne ułatwienie niesie za sobą bowiem potrzebę wprowadzenia istotnych zmian …