Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa – kogo dotyczy?

Osoby fizyczne o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie milion złotych są opodatkowane dodatkowym podatkiem, który należy zapłacić po raz pierwszy do 30 kwietnia 2020 roku. Ustawodawca wprowadzając te przepisy ustawą z dnia 23.10.2018 roku …