Pliki JPK_VAT

JPK_V7M – zmiany czy rewolucja?

Nowa struktura plików JPK_VAT to w praktyce rewolucja dla Zarządów i pracowników firm również tych działających w ramach grupy kapitałowej. Pozorne ułatwienie niesie za sobą bowiem potrzebę wprowadzenia istotnych zmian …

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa – kogo dotyczy?

Osoby fizyczne o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie milion złotych są opodatkowane dodatkowym podatkiem, który należy zapłacić po raz pierwszy do 30 kwietnia 2020 roku. Ustawodawca wprowadzając te przepisy ustawą z dnia 23.10.2018 roku …