praktycznie o podatkach webinar

Cykl nieodpłatnych webinarów – „Praktycznie o podatkach w firmie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu 4 bezpłatnych webinariów pt. „Praktycznie o podatkach w firmie”

W ostatnim czasie prawo podatkowe zmienia się bardzo dynamicznie stąd właściwa interpretacja i praktyczne zastosowanie przepisów często budzi wiele wątpliwości i trudności ze względu na ich niejasność, a także z obawy na sankcje wynikające z niewywiązywania się z obowiązków. W krótkim cyklu szkoleń przedstawimy wybrane zagadnienia podatkowe dotyczące:

📍 Cen transferowych

📍  Transakcji łańcuchowych

📍 Zasad korygowania faktur „in minus” w VAT

📍 Ulgi Badawczo – rozwojowej.

Webinaria poprowadzą Przemysław Prymas oraz Michał Szychowski.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan webinariów wraz z linkami do rejestracji:

 

Ceny transferowe – wybrane zagadnienia

ZAKRES SZKOLENIA:

⭐ Co to są ceny transferowe?

⭐ Kim są podmioty powiązane?

⭐ Czym jest transakcja kontrolowana?

⭐ Kiedy występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

⭐ Elementy dokumentacji cen transferowych

⭐ Ważne terminy.

⭐ Konsekwencje braku dokumentacji a sankcje.

TERMIN:

📅 czwartek, 29 września 2022 r.

⌚ 10:00 –  11.00

Rejestracja >>>

 

Transakcje łańcuchowe – wybrane zagadnienia

CELEM SZKOLENIA BĘDZIE:
⭐ przedstawienie prawidłowego sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowych, w tym trójstronnych;

⭐ wskazanie skutków w podatku VAT przyjęcia odmiennych warunków realizacji tej samej transakcji dla jej uczestników

TERMIN:

📅 wtorek, 11 października 2022 r.

⌚ 10:00 – 10:45

Rejestracja >>>

 

Zasady korygowania faktur „in minus” w VAT – wybrane zagadnienia

CELEM SZKOLENIA BĘDZIE:

Przedstawienie obowiązujących zasad korygowania faktur „in minus” w VAT, w tym:
⭐ pojęcia uzgodnienia z nabywcą świadczenia warunków korekty;

⭐ spełnienie uzgodnionych warunków korekty;

⭐ oraz udokumentowania spełnienia warunków.

TERMIN:

📅 wtorek, 25 października 2022 r.
⌚ 10:00 – 10:45

Rejestracja >>>

 

Ulga Badawczo – Rozwojowa – wybrane zagadnienia

ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przybliżenie ulgi badawczo – rozwojowej:
⭐ Czym jest ulga B+R?

⭐ Kto może korzystać z ulgi B+R?
⭐ Jakie są koszty kwalifikowane? ⭐ Ulga w zeznaniu podatkowym.

TERMIN:

📅 wtorek, 8 listopada 2022 r.

⌚ 10:00 – 10:45

Rejestracja >>>