Polski Ład - składka zdrowotna

Polski Ład – zapowiedź ryczałtowej składki zdrowotnej dla samozatrudnionych

Składka zdrowotna dla samozatrudnionych zostanie utrzymana w formie ryczałtowej. Koalicja rządząca wycofuje się z negatywnie ocenianych planów zmian sposobu naliczania powyższej należności. Niestety wraz z wejściem Polskiego Ładu w życie kwota składki zdrowotnej znacząco wzrośnie. Co więcej podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą liczyć się z wyższym podatkiem PIT w wyniku likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Koalicja rządząca wycofuje się z negatywnie ocenianych zapowiedzi zmian

Zapowiedź zmian w ramach Polskiego Ładu dotycząca zasad rozliczania składki zdrowotnej została negatywnie przyjęta przez właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Na planowanych modyfikacjach prawnych to samozatrudnieni straciliby najwięcej. Opór i wątpliwości części podatników skłoniły koalicję rządzącą do zmiany projektowanej nowelizacji.

Ryczałtowa składka zdrowotna

Zgodnie z najnowszymi informacjami składka zdrowotna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą od 2022 roku pozostanie w formie ryczałtowej na poziomie 9%. Dzięki temu wskazani podatnicy nie będą musieli opłacać powyższej należności od rzeczywistego dochodu. Na pozostawieniu zryczałtowanej formy zyskają szczególnie ci, którzy uzyskują przychód przekraczający kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w pierwszym kwartale 2021 roku kwota ta wynosi 5681,56 zł brutto.

Negatywną informacją dla samozatrudnionych jest wiadomość, że podstawa do obliczenia składki zdrowotnej wzrośnie. W rezultacie jej kwota będzie dużo wyższa niż dotychczas.

Wyższa kwota składki zdrowotnej od 2022 roku

Obecnie osoby prowadzące firmę jednoosobową opłacają składkę zdrowotną wynoszącą 9% z kwoty stanowiącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2021 roku tak wyliczana składka zdrowotna wynosi 381,81 zł. Według planów Rządu od 2022 roku podstawę do obliczenia powyższej należności stanowić będzie 100% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdyby nowy sposób obliczania składki zdrowotnej obowiązywał w bieżącym roku, podatnicy zapłaciliby ponad 500 zł.

Oznacza to, że samozatrudnieni powinni liczyć się ze znaczącym wzrostem składki zdrowotnej. Co więcej z roku na rok przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw regularnie wzrasta.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Z wypowiedzi polityków można wnioskować, że w tym momencie nadal aktualny jest pomysł likwidacji możliwości odliczenia od podatku 7,75% wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji osoby prowadzące jednoosobową działalność zapłacą również wyższy PIT.

Podatnicy powinni przygotować się na straty

Modyfikacja projektu Polskiego Ładu stanowi ukłon w kierunku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dla właścicieli firm, którzy uzyskują przychody powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nowe zapowiedzi oznaczają mniejsze straty.

Pomimo wycofania się przez koalicję rządzącą z pomysłu najdotkliwiej wpływającego na dochody samozatrudnionych, w ogólnym rozrachunku stracą oni na wskazanych zmianach. Samozatrudnieni zapłacą wyższą składkę zdrowotną niż dotychczas, a także wyższy podatek dochodowych PIT.