Mikrorachunek podatkowy - rodzaje wpłat

Mikrorachunek podatkowy – rodzaje wpłat od 2021 roku

Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2020 roku zobowiązani są do wpłacania należności podatkowych na dedykowane, indywidualne konto podatnika. Dotychczas korzystając z mikrorachunku, możliwe było opłacenie części należności podatkowych oraz odsetek za zwłokę czy też kar. Od 15 kwietnia 2021 roku katalog ten uległ rozszerzeniu.

Mikrorachunek przedsiębiorcy a rozliczenia z urzędem skarbowym

Mikrorachunek wprowadzony został na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jest to indywidualny numer konta podatkowego, które umożliwia rozliczenie określonych należności z urzędem skarbowym. Rachunek ten można uzyskać w urzędzie skarbowym lub wygenerować za pomocą strony internetowej Ministerstwa Finansów. Co ważne powyższe czynności są bezpłatne.

Mikrorachunek posiadają wszyscy podatnicy, zarówno prowadzący działalność gospodarczą, jak również osoby fizyczne. W celu pozyskania jego numeru należy zatem podać NIP (w przypadku działalności gospodarczej) lub PESEL (opcja dla osób, które nie prowadzą działalności).

Rodzaje wpłat dokonywanych na mikrorachunek podatkowy

Do niedawna katalog zobowiązań podatkowych możliwych do opłacenia przy wykorzystaniu mikrorachunku podatkowego był ograniczony. Podatnicy mogli zapłacić w ten sposób podatek dochodowy od osób fizycznych czy prawnych oraz od towarów i usług, a także powiązane z nimi kary lub odsetki za zwłokę.

Od 15 kwietnia 2021 roku katalog ten uległ rozszerzeniu na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Obecnie podatnicy mogą przy pomocy indywidualnego konta do rozliczeń zapłacić:

 • zaliczki na podatek dochodowy;
 • podatek dochodowy CIT (CIT, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8AB, CIT-8B, CIT-8E, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC, CIT-ISN, CIT-NZ);
 • podatek dochodowy PIT (PIT-7, PIT-8AR, PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-ISN, PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-STD, PPD, PPE, PPL, PPW);
 • podatek VAT (VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-In, VAT-Z);
 • daninę solidarnościową (DSF-1);
 • podatek cukrowy (CUK-1);
 • tzw. podatek „od małpek”, czyli od napojów alkoholowych do 300 ml pojemności (ALK-1);
 • podatek od sprzedaży detalicznej (PSD-1);
 • opłaty, do których zobowiązane są podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych (DRA-2);
 • ustawowe odsetki za zwłokę w opłacie powyższych podatków;
 • kary powiązane z powyższymi podatkami.

Rozszerzony katalog wpłat na mikrorachunek podatkowy jako ułatwienie dla podatników

Mikrorachunek podatkowy w zamyśle miał stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców. Wśród zalet wskazywano łatwiejszy dostęp do informacji o potencjalnych zaległościach lub ich braku i minimalizowanie ryzyka błędu w zakresie dokonywanych wpłat. Należy bowiem wskazać, że numer tego rachunek jest stały dla danego podatnika, a więc pozostaje identyczny także wtedy, gdy nastąpi zmiana urzędu skarbowego właściwego do rozliczeń. Ponadto, opłaty wskazanych należności dokonywane są na jeden numer konta, zamiast na różne rachunki dedykowane konkretnym wpłatom.

Rozszerzenie powyższego katalogu pozwoli zatem na zmniejszenie liczby błędów w zakresie opłacania należności podatkowych, których nie można było do tej pory uregulować za pomocą mikrorachunku.