Tarcza antykryzysowa

Rozwiązania Ministerstwa Finansów planowane w ramach Tarczy Antykryzysowej

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały nowe informacje na temat pomocy w zakresie Tarczy Antykryzysowej. Ministerstwo uszczegółowiło planowane rozwiązania podatkowe, a także zaproponowało konkretne rozwiązania nie tylko dla firm.

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 roku podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 roku. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 rok. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 roku spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 roku. Odliczyć od dochodu z 2019  będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo umożliwia także zapłacenie do 20 lipca 2020 roku podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące od marca do maja bieżącego roku. Z opcji wydłużenia terminu będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie od marca do maja ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących złych długów

Ministerstwo Finansów przewidziało również wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 roku ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 roku

Dodatkową opcją jest możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 roku i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Firmy, które zrezygnują z uproszczonych zaliczek za okres od marca do grudnia 2020 roku, obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Przedłużenie terminu na złożenie zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych

Dodatkowo wprowadzone będzie także ułatwienie, które dotyczy organizacji pozarządowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów podmioty te skorzystają z przedłużenia terminu na złożenie zeznania CIT-8.

Odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn pieniężnych lub rzeczowych

Ministerstwo Finansów chce zachęcać firmy do działania na rzecz walki z koronawirusem. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z odliczenia w podatku PIT i CIT darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń za marzec i kwiecień

Zgodnie z zapowiedziami firmy będą mogły skorzystać z wydłużenia terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 roku.

Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić także na czas obowiązywania stanu epidemicznego rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa.

Odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT i zgłoszeń CRBR

Odroczony zostanie również obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców. Nowy termin składania powyższych deklaracji wyznaczony został na 1 lipca 2020 roku. Odroczone do 13 lipca 2020 roku zostaną także zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów wprowadziło również możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Uelastycznienie zasad Krajowej Administracji Skarbowej

Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest zwiększenie elastyczności Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej. Ministerstwo w tym zakresie zadeklarowało możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Sprawne dysponowanie środkami publicznymi

Ponadto podjęto działania zmierzające do uelastycznienia zasad gospodarki finansowejjednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa. Ich celem jest zapewnienie możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dzięki temu możliwe jest ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W ramach powyższych działań wprowadzono:

  • zniesienie ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych;
  • możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań;
  • dłuższe terminy rozliczania dotacji;
  • uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych

Ministerstwo Finansów zaproponowało także w ramach Tarczy Antykryzysowej możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaproponowano utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To właśnie w nim zostanie skoncentrowane wsparcie finansowe. Zapewnienie niezbędnych środków, którymi będzie zasilony Fundusz, odbędzie się w ramach pieniędzy dostępnych w sektorze finansów publicznych.

Zapowiedź kolejnych działań

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów to nie koniec propozycji dla podatników. W naszej ocenie proponowane rozwiązania to „krok w dobrym kierunku”, niemniej nie są wystarczające w dłuższej perspektywie czasowej. Nie sposób także nie zauważyć, że niektóre zapowiadane rozwiązania są dość wybiórcze, dotyczą wybranych grup podatników albo muszą być spełnione przez podatników określone warunki.

Nie są to zatem jeszcze propozycje, które można byłoby uznać za proste i powszechne w stosunku do wszystkich podatników i które stanowiłyby istotne wsparcie „tu i teraz”. Takimi rozwiązaniami mogłoby być wprowadzenie dla wszystkich podatników czasowych zwolnień z podatków i składek opłacanych do ZUS, ale raczej w tym momencie nie można na to liczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *