VAT e-commerce

Zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego przewidziane w pakiecie VAT e-commerce

1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego. Ich wprowadzenie stanowi realizację tak zwanego unijnego pakietu VAT e-commerce. Zmiany mają ułatwić handel internetowy między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, a także uszczelnić system VAT w zakresie importu tak zwanych małych przesyłek spoza Europy, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję dla europejskich przedsiębiorców. Co to oznacza dla polskich firm zajmujących się handlem elektronicznym?

Silna pozycja rynku e-commerce

Średnioroczny wzrost wartości polskiego rynku handlu e-commerce kształtuje się dzisiaj na poziomie kilkunastu procent. To oznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat ma szansę osiągnąć pułap ponad 100 miliardów złotych. Nie inaczej jest w innych państwach Unii Europejskiej. Popularność tego rynku spowodowana jest przede wszystkim dołączaniem do grona konsumentów coraz młodszych pokoleń. Dzisiaj z dobrodziejstw zakupów w sieci korzysta już nie tylko tak zwane pokolenie Y, czyli osoby urodzone po 1983 r., ale również pokolenie Z, czyli osoby urodzone w dobie powszechności Internetu. Dla nich najnowsze rozwiązania technologiczne stanowią stały element codziennego życia. Zakupy przez Internet idealnie wpisują się w ich oczekiwania – ma być szybko, wygodnie, a przy okazji tanio. Dynamiczny rozwój branży e-commerce w ostatnich latach spowodował jednak pewne luki regulacyjne. Obowiązujące przepisy nie do końca odpowiadały potrzebom i wymaganiom tej branży. Nie zachęcały też do wymiany towarów w obrębie Unii Europejskiej, a raczej to handlu z kontrahentami spoza wspólnoty. Właśnie dlatego zdecydowano się na skonstruowanie unijnej regulacji – tak zwanego pakietu VAT e-commerce.

Pakiet VAT e-commerce – najważniejsze zmiany

Nowa regulacja skupia się przede wszystkim na walce z nieopodatkowanymi transakcjami. Zauważono bowiem, że stały się one bardzo powszechne w kontaktach z państwami trzecimi. Na tym każdorazowo tracili lokalni, europejscy przedsiębiorcy, którzy ze względu na obciążenia podatkowe nie mogli konkurować z takimi krajami, jak chociażby Chiny. Obowiązujące przed 1 lipca 2021 r. przepisy pozwalały bowiem na zwolnienie z podatku od towarów i usług (VAT) przesyłek o wartości do 22 euro. Przedsiębiorcy zatem albo rzeczywiście dokonywali tak drobnych transakcji albo zaniżali deklarowaną wartość przesyłki, unikając zarazem opodatkowania. Ten proceder ukróciła nowelizacja, która weszła w życie 1 lipca 2021 r. Zniesiono limit kwoty 22 euro i opodatkowano jednolicie wszystkie transakcje dokonywane z państwami członkowskimi Unii Europejskiej podatkiem VAT. W konsekwencji sprzedaż obciążona jest podatkiem VAT w całości. Pozostawiono przy tym próg 150 euro, wprowadzając jednocześnie nowy model zgłaszania płatności VAT.

Nowy próg dla sprzedaży B2C

Dodatkowo w pakiecie VAT e-commerce ustalono jednolity próg kwotowy 10.000 euro, powyżej którego miejscem opodatkowania VAT sprzedaży w modelu B2C (business to consumer) przestaje być kraj siedziby sprzedawcy. W ten sposób przedsiębiorcy zostali zmuszeni do opodatkowania dostaw w kraju konsumenta zgodnie z obowiązującymi w tym państwie stawkami VAT. Przy czym próg 10.000 euro dotyczy zarówno sumy wszystkich WSTO (wewnątrzwspólnotowych sprzedaży towarów na odległość), jak i usług TBE (usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych), świadczonych na rzecz konsumentów w Unii Europejskiej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że rejestracja i rozliczanie z VAT na terenie poszczególnych państw członkowskich może generować dodatkowe koszty, co może jednocześnie uzasadniać skorzystanie z VAT-OSS. On również stanowi nowość w ramach pakietu VAT e-commerce. To rozszerzenie tak zwanego małego punktu kompleksowej obsługi VAT-MOSS. W obrębie VAT-OSS możliwe stało się rozliczenie zarówno usługi TBE, jak i innych usług świadczonych w relacjach B2C, WSTO oraz niektórych krajowych dostaw towarów.

Zmiany dedykowane platformom sprzedażowym

Zmiany nie mogły też nie objąć popularnych platform sprzedażowych, w tym chociażby Amazona, Allegro czy eBay. Od 1 lipca 2021 r. spoczywa na nich obowiązek rozliczenia VAT w przypadku pośredniczenia w dokonywaniu sprzedaży na rzecz konsumentów w Unii Europejskiej w wybranych przypadkach. Chodzi o SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowanych) w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także dostawy towarów w relacjach B2C na terenie UE (dostawa lokalna na terenie jednego państwa członkowskiego lub sprzedaż do innego państwa UE) dokonywanej przez dostawcę spoza UE. Jednocześnie przedsiębiorcy operujący platformami sprzedażowymi muszą mierzyć się z nowymi obowiązkami raportowania VAT w postaci ewidencji sprzedawanych towarów na potrzeby rozliczeń VAT.

Zmiany korzystne czy nie?

Przepisy pakietu VAT e-commerce, które weszły w życie 1 lipca 2021 r., co do zasady powinny przynieść szereg korzyści europejskim przedsiębiorcom. Firmy działające na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej wreszcie mogą w wielu aspektach konkurować z przedsiębiorcami z Chin i innych krajów spoza wspólnoty. Na ile jednak wprowadzone zmiany pozwolą na skuteczne uszczelnienie systemu podatkowego, to dopiero pokażą pierwsze miesiące pełnego działania regulacji.