Polski Ład 2.0

Polski Ład 2.0. – jak zmienią się podatki i ulgi?

Ustawodawca w ostatnim czasie przyzwyczaił nas do iście błyskawicznego trybu procedowania zmian podatkowych. Ledwo w styczniu 2022 r. weszła w życie największa od lat nowelizacja podatkowa (tzw. Polski Ład), a już od początku lipca 2022 r. obowiązuje kolejna – szybko mianowana Polskim Ładem 2.0. Według deklaracji polityków ma wyłącznie obniżać podatki, pomagać podatnikom a także naprawiać błędy wprowadzone do systemu prawnego w styczniu 2022 r.

Czy rzeczywiście tak jest? Co wprowadza i jakiego typu zmian powinniśmy się spodziewać?

Najważniejsze zmiany Polskiego Ładu 2.0.

Polski Ład 2.0. wprowadza zmiany dwóch typów – medialne i głośno zapowiadane, a poza nimi również takie, którymi ustawodawca nie chwali się zbyt głośno. Nie zawsze oznacza to, że są niekorzystne, ale zazwyczaj wymagają dla ich zrozumienia jakiejś porcji specjalistycznej wiedzy.

W naszym wpisie skupimy się na porównaniu stanu prawnego obowiązującego do lipca 2022 r., z uprzednio obowiązującymi regulacjami.

Obniżenie stawki PIT do 12% i likwidacja ulgi dla kasy średniej

Najgłośniejszą i najbardziej medialną zmianą, która została wprowadzona od lipca 2022 r., jest obniżenie stawki podatku dochodowego w ramach pierwszego progu podatkowego. Oznacza to, że od momentu wejścia w życie ustawy, od dochodów do kwoty 120 000,00 złotych, podatnik będzie musiał zapłacić tylko 12% podatku.

Zmiana jest odpowiedzią na falę krytyki, z którą spotkało się wprowadzenie w ramach Polskiego Ładu „ulgi dla klasy średniej”. Jej obliczanie było skomplikowane, a podatnicy często tracili na korzystaniu z niej.

Obniżenie stawki opodatkowania w ramach pierwszego progu ma zastąpić wspomnianą ulgę. Naturalną koleją rzeczy jest więc to, że wraz z obniżeniem opodatkowania w ramach pierwszego progu podatkowego, zniknie ten przywilej. Za rok 2022 skorzystanie z ulgi dla klasy średniej będzie jednak możliwe. Warunkiem jest to, że dotychczasowe rozliczenie było korzystniejsze, niż wprowadzone od lipca zasady.

Częściowe odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania

Kolejna zmiana, która weszła w życie od pierwszego lipca 2022 r. również stanowi mały krok wstecz w stosunku do bazowej wersji Polskiego Ładu. Od tej daty ponownie możliwe jest odliczanie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym składki zdrowotnej, choć według nowych zasad i w ograniczonej wysokości.

Zmiana dotyczy przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu oraz karty podatkowej, którzy od 1 stycznia 2022 nie mogli korzystać z tego typu przywileju.

Jednolity termin na składanie zeznań rocznych

W stosunku do niektórych grup podatników został wydłużony termin na składnie zeznań rocznych. Zmiana dotyczy podatników korzystających z karty podatkowej lub ryczałtu. Od nowego roku, podobnie jak inni przedsiębiorcy, będą mogli złożyć wspomniane zeznania aż do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Warto dodać, że termin ten będzie obowiązywał dla zeznań rocznych składanych już za rok 2022.
Dotychczas rozliczenie musiało nastąpić do końca stycznia lub lutego następującego po zamkniętym roku podatkowym.

Preferencje związane z dochodami dzieci i wspólnymi rozliczeniami oraz powrót do wspólnych rozliczeń

Zmianą mało medialną, a mogącą wpłynąć na rozliczenia wielu podatników, jest likwidacja ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Jednocześnie przywrócona została możliwości wspólnego rozliczania z dzieckiem.

Na podstawie regulacji, która weszła w życie wraz z początkiem lipca, samotni rodzice będą mogli rozliczać się wraz z dzieckiem na identycznych zasadach, jak mogliby robić to z małżonkiem.

Warunkiem jest to, że dziecko nie osiąga przychodu przekraczającego dwunastokrotność renty socjalnej, to jest w 2022 r. 16.061,28 zł w skali roku. Jeśli dziecko nie osiągnie dochodu w tej kwocie, rodzice będą mogli również skorzystać z innych preferencji związanych z wychowywaniem.

Warto podkreślić, że wspólne rozliczenia rodzica samotnie wychowującego i dziecka zostały zlikwidowane przez bazową wersję Polskiego Ładu. W jego ramach zostały zastąpione ulgą podatkową dla rodzica w wysokości 1.500,00 zł. Dopuszczalna kwota zarobków dziecka uległa natomiast znacznemu zwiększeniu – dotychczas gdy dziecko przekroczyło zarobek w wysokości 3089,00 zł, rodzic musiał liczyć się z utratą niemal wszystkich przywilejów.

Przekaż 1% podatku… a właściwie to 1,5%

Zmiana, o którą apelowały środowiska organizacji pożytku publicznego, również znalazła swoje miejsce w Polskim Ładzie 2.0. Pojawiające się głosy, że dążenia do obniżenia podatków realnie wpłyną na kwoty otrzymywane przez tego typu organizacje zostały wysłuchane przez ustawodawcę. Choć w apelach proszono o zwiększenie odpisu na cele społeczne aż do 2%, zdecydowano się wyłącznie na podwyższenie tego odsetka do 1,5%.

Ulga na zabytki już nie aż tak opłacalna?

Ostatnia opisywana tu zmiana dotyczy wyłącznie wąskiego grona osób zainteresowanych zabytkowymi budynkami lub przeprowadzaniem optymalizacji podatkowych. Ulga, która została przez niektórych praktyków okrzyknięta „królową wszystkich ulg” lub „ulgą pałacyk+”, od stycznia nowego roku zostanie znacząco ograniczona, ponieważ wydatki na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego lub udziału w nim, wpisanego do rejestru zabytków, nie będą stanowiły podstawy do pomniejszenia dochodu do opodatkowania.

Ustawa, która weszła w życie wraz z początkiem lipca 2022 r. sprawiła, że właściciele takich obiektów będą musieli ściśle współpracować z konserwatorami zabytków, a możliwości odliczenia kosztów zostaną znacząco zmniejszone i będą dotyczyć np. wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, kosztów robót budowlanych, prac konserwatorskich

Czy zmiany będą korzystne?

Na mocy przepisów, które weszły w życie w lipcu 2022 r., podatnicy nie powinni doświadczyć negatywnych efektów. Z założenia, nawet jeśli ustawodawca zabiera jakąś możliwość podatnikom w trakcie roku podatkowego, to pozwala wyjątkowo skorzystać z niej przy najbliższym rozliczeniu. Oznacza to, że do końca roku 2022, sytuacja podatników powinna być przynajmniej niepogorszona. Polski system podatkowy w lipcu 2022 r. zmienił się już drugi raz w ciągu roku. Choć dopiero w styczniu podatnicy zmuszeni byli do dostosowania się do nowych reguł, od lipca ponownie muszą mierzyć się z nowelizacją przepisów.

Wszystkich zagubionych w nowych przepisach i poszukujących optymalnych rozwiązań, a także mających trudności ze zgodnym z prawem rozliczeniem danin publicznych, zapraszamy do kontaktu.

Wspieramy przedsiębiorców w rozliczeniach podatkowych i analizie wpływu regulacji Polskiego Ładu 2.0. na ich działalności gospodarcze.