Skutki naruszenia limitu płatności gotówką

Skutki naruszenia limitu płatności gotówką

Choć w codziennych rozrachunkach konsumenci mają jeszcze dowolność przy wyborze formy zapłaty za oferowane im towary, to w przypadku przedsiębiorców sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeśli oboma stronami transakcji są przedsiębiorcy, zapłata musi niekiedy być dokonana w formie bezgotówkowej, Niedochowanie tego wymogu wiąże się z poważnymi konsekwencjami z punktu widzenia rozliczeń z fiskusem. Jakimi i o czym należy pamiętać? Jakie zmiany nadejdą w 2023 roku?

Jak działa i ile wynosi limit płatności gotówkowych 2022?

Jak wspomnieliśmy, w 2022 r. limit płatności gotówkowych dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Na podstawie regulacji zawartej w ustawie prawo przedsiębiorców, rozliczenia kwot powyżej 15.000 złotych muszą być dokonywane w formie bezgotówkowej.

Istotną z punktu widzenia rozliczeń z fiskusem jest również kwestia wielości rozliczeń w wykonaniu jednej transakcji. Przed odpowiedzialnością z tytułu zapłaty w formie gotówkowej nie zwolni dokonanie kilku mniejszych płatności zamiast jednej większej. Liczy się suma przepływu środków w wykonaniu jednego porozumienia.

Płatności powyżej limitu 15.000 złotych – konsekwencje

Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do opisanych wyżej reguł, muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Przede wszystkim, w takim przypadku płatność dokonana w ramach transakcji nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Konsekwencja ta może być o tyle dotkliwa, że brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów nie dotyczy wyłącznie części płatności powyżej limitu, ale całej zapłaconej kwoty.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca już dokonał odliczenia kosztów uzyskania przychodów do celów podatkowych, musi je ponownie obliczyć i zmniejszyć, a jeśli byłoby to niemożliwe, to dodać wartość transakcji do uzyskanych przychodów. Kalkulacje powinny dotyczyć miesiąca, w którym dokonano płatności.

Zmiany w 2023 roku – jakie będą limity?

Opisywany wyżej stan będzie trwał tylko do końca 2022 r. Warto więc już teraz przyjrzeć się regulacjom, które zostaną wprowadzone i zmienione wraz z nadejściem 2023 roku.

Niższy limit to samo ryzyko

W 2023 swoboda przedsiębiorców w wyborze formy rozliczenia zostanie jeszcze bardziej ograniczona. Limit płatności gotówkowych w 2023 roku będzie wynosił 8.000 złotych. Jednocześnie konsekwencje niedostosowania się do limitu pozostaną bez zmian.

Całkiem nowy limit – transakcje z konsumentem

W styczniu 2023 roku wejść w życie ma również zmiana, która pierwotnie obowiązywać miała już od stycznia bieżącego roku – limit płatności gotówkowych konsumentów. Na podstawie tej regulacji, przedsiębiorca nie będzie mógł przyjąć od konsumenta w gotówce płatności wyższej niż 20.000 zł.

W praktyce więc ograniczenie to nie dotknie w żaden sposób codziennych zakupów obywateli, ale może znacząco wpłynąć np. na sposób zakupu samochodu, czy np. specjalistycznych sprzętów sportowych lub droższych urządzeń RTV. Co istotne limit ten nie będzie działał w drugą stronę i przedsiębiorca będzie mógł uiścić na rzecz konsumenta dowolną kwotę w formie gotówkowej.

Limit płatności z konsumentem – konsekwencje

Sankcją za naruszenie nakazu, który wejdzie w życie wraz z początkiem 2023 r., ma być konieczność rozpoznania dodatkowego przychodu z transakcji gotówkowej przez przedsiębiorcę, w kwocie równej całości należności. W praktyce będzie to oznaczało w skrajnych przypadkach nawet podwojenie opodatkowania.