SLIM VAT

SLIM VAT – uproszczenie rozliczania VAT czy kolejna czasochłonna procedura

Ministerstwo Finansów nie tylko „uszczelnia” system podatkowy w zakresie VAT. W ostatnim czasie zapowiedziano bowiem „nowe otwarcie” poprzez uproszczenie oraz „inne podejście” do rozliczeń podatku VAT. To efekt audytu przepisów dokonanego przez MF. W zamyśle nowe przepisy mają ułatwić codzienną pracę przedsiębiorcom.

Co to jest SLIM VAT

SLIM VAT to akronim utworzony od słów simple, local and modern (prosty, lokalny i nowoczesny). Według Ministerstwa Finansów celem jest uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT oraz dostosowanie go do specyfiki państwa, w którym on funkcjonuje. W założeniu w zakresie rozliczania podatku VAT będą wdrażane kolejne rozwiązania technologiczne i e-usługi. Planowane działania mają skrócić czas poświęcony przez podatników na rozliczenie podatku, jak również wprowadzić ułatwienia w pracy działów finansowo-księgowych.

W ramach pakietu SLIM VAT mają znaleźć się następujące zagadnienia:

  • faktury korygujące in minus;
  • faktury korygujące in plus;
  • eksport;
  • kursy walut w podatku vat i podatku dochodowym;
  • termin rozliczenia vat naliczony;
  • refaktura usług noclegowych i odliczenie vat;
  • limit na prezent o małej wartości.

Faktury korygujące in minus

W nowych przepisach zostanie zniesiony formalny warunek uzyskiwania potwierdzeń otrzymania faktur korygujących przez nabywców towarów lub usługobiorców. W związku z powyższym podatnicy będą mogli dokonywać obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej. Warunkiem będzie posiadanie dokumentacji, z której wynika, że przedsiębiorca uzgodnił z nabywcą towarów lub usługobiorcą warunki transakcji. Nabywca towaru lub usługi, będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, który wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Faktury korygujące in plus

Dodatkowo zostaną wprowadzone do ustawy o VAT przepisy wskazujące sposób rozliczenia korekt in plus. Spowoduje to, że podatnicy będą mieli odpowiednią pewność prawa, a tym samym – nie będą musieli bazować na linii interpretacyjnej oraz wypracowanym orzecznictwie.

Rozliczenie faktur będzie dokonywane na bieżąco, tzn. w okresie wystawienia faktury korygującej nastąpi zwiększenie podstawy opodatkowania oraz VAT należnego.

Eksport

Wydłużeniu z 2 do 6 miesięcy ulegnie termin stosowania 0 % stawki od zaliczki w eksporcie towarów poza UE. Wydłużenie terminu ma pomóc w zapewnieniu neutralności zaliczek w eksporcie. Ułatwi to sprzedaż zwłaszcza na Wschód, gdzie dostawy oparte są zwykle na stosowaniu zaliczek.

Kursy walut w podatku VAT i podatku dochodowym

Zostanie wprowadzona możliwość wyboru przez podatnika zasad przeliczenia kursu waluty w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego. W chwili obecnej przedsiębiorcy do jednej transakcji stosują różne kursy – kursy z różnych dni. Po zmianach to podatnik będzie mógł wybrać wspólny kurs waluty dla obliczenia obu podatków.

Termin rozliczenia VAT naliczonego

Zostanie także wydłużony termin odliczenia VAT naliczonego na bieżąco do czterech miesięcy. W zamyśle ma to stworzyć możliwość na rozliczenia faktury łącznie w tym okresie bez konieczności dokonywania korekt deklaracji VAT. W założeniu uprości to i skróci czas poświęcany na przygotowanie stosownych dokumentów.

Refaktura usług noclegowych i odliczenie VAT

Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości odliczenia VAT naliczonego od usług noclegowych, które będą przez podatników odsprzedawane. Oznacza to, że firma odliczy VAT z faktury przy nabyciu usług noclegowych dla klienta biznesowego, które są następnie odsprzedawane.

Limit na prezent o małej wartości

Obecnie częstym problemem jest kwestia limitu na prezenty o małej wartości. Obecnie wynosi on zaledwie 10 złotych. Nowe przepisy zwiększą ten limit dla jednorazowych prezentów o małej wartości do 20 złotych.

Podsumowanie

Zaproponowane zmiany mają skrócić do minimum czas potrzebny do wypełniania obowiązków podatkowych. Sam projekt przeszedł już konsultacje wewnętrzne w Ministerstwie Finansów, a Ministerstwo ma nadzieję, że zmiany w ramach pakietu SLIM VAT zostaną przyjęte odpowiednimi ustawami w tym roku. Jeżeli tak się stanie, to nowe regulacje będą mogły wejść w życie w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Osobiście uważam, że zaproponowane zmiany nie są żadną rewolucją podatkową. Jednakże na pewno mogą pomóc podatnikom w rozliczaniu się z fiskusem. Być może Ministerstwo Finansów, prowadząc dialog z biznesem, odpowie na zapotrzebowanie podatników głębszą analizą przepisów nie tylko w zakresie podatku VAT, ale i wszystkich pozostałych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *