opłaty i podatki lokalne

Stawki podatków i opłat lokalnych 2023 – czy będzie drożej?

Ministerstwo Finansów wydało już obwieszczenie o maksymalnych stawkach podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2023 r. Niestety, podatnicy liczący na zmniejszenie obciążeń nie będą usatysfakcjonowani – zauważalna jest zdecydowana tendencja wzrostowa stawek.

Co istotne, obwieszenie ma charakter wyłącznie limitujący – twórcy aktów prawa miejscowego mają dość dużą dowolność w ustalaniu niższych danin i nie muszą korzystać wyłącznie ze stawek wskazanych w rozporządzeniu.

Górna granica wysokości podatków i danin lokalnych w 2023 r.

Ministerstwo finansów publikując obwieszczenie na 2023 r. nie pozostawiło wątpliwości – wszystkie obciążenia, nakładane na podatników przez samorządy, będą mogły być zdecydowanie wyższe. Poniżej przedstawiamy dokładne zestawienie dawnych stawek maksymalnych oraz nowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. dla poszczególnych typów podatków i opłat.

Stawki podatku od gruntów 2023:

Rodzaj obciążeniaStawka podatku w 2022 i 2023 r.
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynkóww 2022 r. – 1,03 zł od 1m2 powierzchni w 2023 r. – 1,16 zł od 1m2 powierzchni
Podatek od gruntów położonych pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznychw 2022 r. – 5,17 zł od 1 ha powierzchni w 2023 r. – 5,79 zł od 1 ha powierzchni
Podatek od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznegow 2022 r. – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni w 2023 r. – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i niektórych innychw 2022 r. – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni w 2023 r. – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni

Podatek od budynków lub ich części 2023:

Rodzaj obciążeniaStawka podatku w 2022 i 2023 r.
Podatek od budynków mieszkalnychw 2022 r. – 0,89 zł od 1 m2 w 2023 r. – 1,00 zł od 1 m2
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczejw 2022 r. – 25,74 zł od 1 m2 w 2023 r. – 28,78 zł od 1 m2
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnymw 2022 r. – 12,04 zł od 1 m2 w 2023 r. – 13,47 zł od 1 m2
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeńw 2022 r. – 5,25 zł od 1 m2 w 2023 r. – 5,87 zł od 1 m2
Podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznegow 2022 r. – 8,68 zł od 1 m2 w 2023 r. – 9,71 zł od 1 m2

Stawka podatku od samochodów ciężarowych do 12 ton 2023:

Rodzaj obciążeniaStawka podatku w 2022 i 2023 r.
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włączniew 2022 r. – 912,48 zł za pojazd w 2023 r. – 1020,16 za pojazd
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włączniew 2022 r. – 1522,21 zł za pojazd w 2023 r. – 1701,84 za pojazd
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton do 12 tonw 2022 r. – 1826,64 zł za pojazd w 2023 r. – 2042,19 zł za pojazd
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej od 12 tonw 2022 r. – 3485,69 zł za pojazd w 2023 r. – 3897,01 zł za pojazd

Stawki podatków od innych środków transportu 2023:

Rodzaj obciążeniaStawka podatku w 2022 i 2023 r.
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 tonw 2022 r. – 2131,05 zł za pojazd w 2023 r. – 2382,52 zł za pojazd
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania     łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej, lub wyższej od 12 ton i niższej niż 36 ton;w 2022 r. – 2649,21 zł za pojazd w 2023 r. – 3012,13 zł za pojazd
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania     łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej, lub wyższej niż 36 ton;w 2022 r. – 3485,69 zł za pojazd w 2023 r. – 3897,01 zł za pojazd
Podatek od przyczep lub naczep używanych do ciągników, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 tonw 2022 r. – 1826,64 zł za pojazd w 2023 r. – 2042,19 zł za pojazd
Podatek od przyczep lub naczep używanych do ciągników, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 12 ton oraz poniżej 36 tonw 2022 r. – 2131,05 zł za pojazd w 2023 r. – 2382,52 zł za pojazd
Podatek od przyczep lub naczep używanych do ciągników, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 36 tonw 2022 r. – 2694,21 zł za pojazd w 2023 r. – 3012,13 zł za pojazd
Podatek od autobusu zdolnego przewozić nie więcej niż 21 osóbw 2022 r. – 2156,92 zł za pojazd w 2023 r. – 2411,44 zł za pojazd
Podatek od autobusu zdolnego przewozić co najmniej 22 osobyw 2022 r. – 2726,93 zł za pojazd w 2023 r. – 3048,71 zł za pojazd

Stawki opłat lokalnych 2023:

Rodzaj obciążeniaStawka podatku w 2022 i 2023 r.
Opłata targowaw 2022 r. – 852,75 zł za dzień w 2023 r. – 953,38 zł za dzień
Opłata miejscowa pobierana od osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowychw 2022 r. – 2,50 zł za dzień w 2023 r. – 2,80 zł za dzień
Opłata miejscowa pobierana w uzdrowiskachw 2022 r. – 3,52 zł za dzień w 2023 r. – 3,94 zł za dzień
Opłata uzdrowiskowaw 2022 r. – 4,83 zł za dzień w 2023 r. – 5,40 zł za dzień
Opłata od posiadania psóww 2022 r. – 135 zł rocznie w 2023 r. – 150,93 zł rocznie
Część stała opłaty reklamowejw 2022 r. – 2,80 zł za dzień w 2023 r. – 3,14 zł za dzień
Część zmienna opłaty reklamowejw 2022 r. – 0,25 zł za 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej w 2023 r. – 0,28 zł za 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej

Maksymalna wysokość – czy samorządy stosują jeszcze niższe stawki?

Jak wspomnieliśmy, wymienione w obwieszczeniu stawki to stawki maksymalne. Gminy we własnym zakresie mogą zdecydować o pobieraniu niższych danin. Nie jest to zjawisko niespotykane. O ile w większych miastach, jak np. Warszawa, Kraków, czy Wrocław, stawki podatków od budynków mieszkalnych są kształtowane na najwyższym dopuszczalnym poziomie, o tyle w mniejszych miejscowościach zazwyczaj się to nie zdarza. Z innymi daninami sytuacja jest podobna.

Polityka fiskalna gmin kształtowana jest w zależności od różnych celów i polityk długoterminowych. Często zdarza się, że jedna z opłat lub jeden z podatków są zdecydowanie niższe, niż ogólna tendencja w gminie. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy gmina pragnie przyciągnąć w swój obszar określony typ podatnika, między innymi właśnie poprzez kształtowanie zachęt fiskalnych.

Maksymalne stawki opłat wprowadzone najnowszym obwieszczeniem nie napawają optymizmem. Niestety, przedsiębiorcy w nadziei na stały poziom podatków muszą liczyć na samorządy, których budżety również zostały ostatnio znacząco nadszarpnięte. Zapatrywanie gmin na aktualizowanie stawek pobieranych danin, poznamy prawdopodobnie bliżej początku 2023 roku.