Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację – od kiedy i komu będzie przysługiwać

Pod koniec 2020 roku Ministerstwo Rozwoju w ramach wsparcia rozwoju przedsiębiorstw zaproponowało nową ulgę dla firm chcących inwestować w robotyzację. Prace nad wprowadzeniem powyższego wsparcia rozwoju biznesu nadal trwają. Założeniem proponowanego rozwiązania jest 2,5-krotny wzrost robotów w porównaniu z 2018 rokiem, kiedy to szacunkowa ich liczba wynosiła 13,6 tysiąca. To natomiast przełoży się na obniżenie kosztów produkcji, wzrost jej jakości oraz bezpieczeństwa, a także pozwoli zminimalizować zapotrzebowanie na ciężką i monotonną pracę fizyczną. Z ulgi będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa z różnych branż.

Ulga na robotyzację – co można zyskać

Ulga na robotyzację to ulga kosztowa, która pozwoli przedsiębiorcom odliczyć 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje w robotyzację. Podatnicy najpierw zaliczą poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodu, a następnie będą uprawnieni dodatkowo do odliczenia 50% powyższych wydatków od podstawy opodatkowania. Powyższego odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu rocznym. Dla firm oznacza to, że korzyści związane z opisywanym rozwiązaniem będą odczuwalne dla podatnika w momencie zakończenia roku podatkowego.

Ulga na robotyzację a ulga B+R

Analizując powyższe, można szybko dojść do wniosku, że obecna ulga B+R jest korzystniejsza dla firm. Wynika to z faktu, że w przypadku ulgi na badania i rozwój odliczeniu podlega od 100% kosztów kwalifikowanych do nawet 150% w przypadku niektórych przedsiębiorstw będących centrami badawczo-rozwojowymi. Tym samym podatnicy kwalifikujący się do ulgi B+R zaliczają do kosztów poniesione wydatki na badania i rozwój, a następnie pomniejszają dodatkowo podstawę opodatkowania o przynajmniej 100%. Dwukrotnie odliczają więc całą wartość inwestycji.

Podatnicy uprawnieni do ulgi B+R nie stracą na uldze na robotyzację. Będą oni mogli skorzystać z obu ulg jednocześnie, stąd tak istotne jest odpowiednie zakwalifikowanie kosztów. Z założenia bowiem wydatki uprawniające do ulgi na robotyzację, nie będą mogły stanowić kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

Kto skorzysta z ulgi na robotyzację

Co do zasady ulga na robotyzację będzie przysługiwać każdej firmie bez względu na jej wielkość, branżę czy staż. Skorzystają z niej zarówno płatnicy PIT jak i CIT. Głównym założeniem projektu jest wsparcie procesu produkcji, jednak z dużym prawdopodobieństwem z powyższego rozwiązania skorzystać będą mogły inne przedsiębiorstwa, np. z branży logistycznej. W ocenie uprawnienia do skorzystania z ulgi na robotyzację najważniejsze będzie wykazanie odpowiednich kosztów, które jej podlegają.

Koszty podlegające uldze na robotyzację

Przedsiębiorcy inwestujący w robotyzację swoich firm będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na:

  • zakup lub leasingowanie nowych robotów i kobotów;
  • zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych);
  • zakup oprogramowania;
  • zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
  • szkolenia dla kadry zajmującej się obsługą nowych urządzeń.

Założeniem jest wsparcie rozwoju biznesu i zwiększenie konkurencyjności firm

Głównym założeniem ulgi na robotyzację jest możliwość zachowania większej elastyczności i płynności procesu produkcji oraz zmniejszenie kosztów. Umożliwia to sprostanie coraz wyższym wymaganiom rynku. Warto tutaj podkreślić, że wiele czynności może być obecnie wykonanych z powodzeniem przez roboty i koboty, co nie tylko upraszcza proces, ale czyni go bardziej bezpiecznym. Pomysł powyższej ulgi stanowi również odpowiedź na liczne sytuacje wstrzymywania pracy lub utrudnień dla firm w wyniku obowiązkowej kwarantanny w przypadku zachorowania pracownika czy zespołu.

Co więcej robotyzacja umożliwia przekierowanie pracowników z działów wymagających monotonnej, powtarzalnej i często ciężkiej pracy fizycznej, na rzecz tych, w których praca człowieka jest niezbędna.

Czas obowiązywania ulgi na robotyzację

Do teraz przedsiębiorcy nie mają pewności, kiedy zacznie obowiązywać wspomniana ulga. Pierwotnie przewidywany czas to 5 lat od 1 stycznia 2021 do końca 2025 roku. Ministerstwo Rozwoju przewidywało, że w tym czasie na ten cel przeznaczonych zostanie 1,1 miliarda złotych, a w pierwszym roku jej obowiązywania – 150 milionów złotych. Zważywszy na zainteresowanie ulgą B+R, z której w 2019 roku skorzystało aż 1 tys. 277 płatników CIT oraz 1 tys. 192 podatników PIT, można przypuszczać, że ulga na robotyzację będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Odpowiednie rozliczenie ulgi na robotyzację

Ulga na robotyzację, podobnie jak inne ulgi kosztowe, wymaga odpowiedniego rozliczenia wydatków w zeznaniu rocznym, które poprzedzone zostanie właściwą kwalifikacją poniesionych kosztów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo, które chce skorzystać z ulg B+R, IPBox czy na robotyzację, powinno zwrócić uwagę na każdy etap transakcji – z umowami i negocjacjami włącznie. Błędy formalne na etapach poprzedzających księgowanie wydatków mogą bowiem negatywnie przełożyć się na możliwość skorzystania z powyższych uprawnień. W konsekwencji firma może utracić prawo do korzystnego odliczenia lub będzie musiała podjąć dodatkowe działania celem naprawy zaistniałej sytuacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z ulg B+R, IPBox bądź analizą transakcji w kontekście ulgi na robotyzację, to zachęcamy do kontaktu.