PIT za 2019 rok

Więcej czasu na złożenie PIT za rok 2019

Data 30 kwietnia większości z nas kojarzy się z upływem terminu złożenia deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz wpłatą do Urzędu Skarbowego należnego podatku, jeżeli ten zachodzi. Obowiązek rozliczenia podatkowego za rok 2019 r., w terminie do 30 kwietnia istnieje nadal, ponieważ nie nastąpiły żadne zmiany w ustawie o PIT.

Możliwość złożenia zeznań PIT do 1 czerwca 2020 r.

Szczególne okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały jednak, że ustawodawca dopuścił możliwość złożenia zeznań PIT za rok 2019 do dnia 31 maja 2020 r., a ponieważ w tym roku jest to niedziela, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin ten przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca.

Zgodnie z zapisem art.15zzj specustawy, złożenie do dnia 1 czerwca 2020 r. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 przez Urzędy Skarbowe traktowane będzie jako zawiadomienie w trybie art.16 §4 ustawy Kodeks karny skarbowy, tj. złożenie czynnego żalu. W takich przypadkach organ skarbowy nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte postępowania będzie umarzał.

Odsetki za zwłokę przy zapłacie podatku PIT za 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu PIT za rok 2019 r. w związku z epidemią koronowirusa, które wydano na podstawie tzw. specustawy i które weszło w życie z dniem 1 maja 2020 r., daje możliwość bezkarnego wpłacenia do 1 czerwca br. zobowiązania podatkowego wynikającego ze złożenia deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Łączy się to z tym, że w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. Minister Finansów zaniechał poboru odsetek za zwłokę naliczonych od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego z ww. zeznań.

Podsumowanie

Wypełniając do dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązek podatkowy w zakresie złożenia ww. zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2019 oraz zapłaty wynikających z nich zobowiązań podatkowych podatnicy nie narażają się zatem na żadne konsekwencje podatkowe ze strony organów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *