PIT za 2019 rok

Więcej czasu na złożenie PIT za rok 2019

Data 30 kwietnia większości z nas kojarzy się z upływem terminu złożenia deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz wpłatą do Urzędu Skarbowego należnego podatku, jeżeli ten zachodzi. Obowiązek rozliczenia podatkowego za rok 2019 r., w terminie do 30 kwietnia istnieje nadal, ponieważ nie nastąpiły żadne zmiany w ustawie o PIT.

Możliwość złożenia zeznań PIT do 1 czerwca 2020 r.

Szczególne okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały jednak, że ustawodawca dopuścił możliwość złożenia zeznań PIT za rok 2019 do dnia 31 maja 2020 r., a ponieważ w tym roku jest to niedziela, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin ten przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca.

Zgodnie z zapisem art.15zzj specustawy, złożenie do dnia 1 czerwca 2020 r. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 przez Urzędy Skarbowe traktowane będzie jako zawiadomienie w trybie art.16 §4 ustawy Kodeks karny skarbowy, tj. złożenie czynnego żalu. W takich przypadkach organ skarbowy nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte postępowania będzie umarzał.

Odsetki za zwłokę przy zapłacie podatku PIT za 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu PIT za rok 2019 r. w związku z epidemią koronowirusa, które wydano na podstawie tzw. specustawy i które weszło w życie z dniem 1 maja 2020 r., daje możliwość bezkarnego wpłacenia do 1 czerwca br. zobowiązania podatkowego wynikającego ze złożenia deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Łączy się to z tym, że w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. Minister Finansów zaniechał poboru odsetek za zwłokę naliczonych od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego z ww. zeznań.

Podsumowanie

Wypełniając do dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązek podatkowy w zakresie złożenia ww. zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2019 oraz zapłaty wynikających z nich zobowiązań podatkowych podatnicy nie narażają się zatem na żadne konsekwencje podatkowe ze strony organów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *