Leasing samochodu od 2022

Polski Ład – zmiany w leasingu samochodów od stycznia 2022 roku

Polski Ład diametralnie zmieni prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Modyfikacje przepisów wprowadzone będą bowiem nie tylko w zakresie podatku dochodowego oraz zasad obliczania składki zdrowotnej. Zmiany dotkną też leasingu samochodów. Na co należy się przygotować? Jakie działania warto podjąć przed 1 stycznia 2022 roku? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Koniec leasingowego El Dorado

Do tej pory przedsiębiorcy korzystali z bardzo atrakcyjnej formy wykupu auta, którego raty leasingowe były opłacane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pojazd można było bowiem swobodnie „przenieść” do majątku prywatnego, korzystając ze zwolnień podatkowych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółek cywilnych w praktyce nie wprowadzali zatem środka trwałego w postaci auta do swojej działalności gospodarczej, mimo wykupienia go z leasingu. W tym tkwiła ogromna korzyść finansowa dla przedsiębiorców. Nie musieli bowiem ponosić żadnych dodatkowych obciążeń publicznoprawnych. Wykup niczym nie różnił się od tego, którego dokonałaby osoba fizyczna. Jednocześnie „nowi” właściciele unikali też opodatkowania przy dalszej odsprzedaży auta po upływie pół roku od dnia wykupu. To pewnego rodzaju obejście obowiązujących przepisów od zawsze było „solą w oku” polskich organów skarbowych. Być może właśnie dlatego zdecydowano się na ukrócenie tego powszechnie funkcjonującego procederu. Zgodnie z projektowanymi przepisami Polskiego Ładu tak zwany wykup prywatny nie będzie już opłacalny, a przynajmniej nie tak korzystny jak wcześniej.

Organy skarbowe walczą z wykupem prywatnym

Polskie organy skarbowe już od dłuższego czasu próbowały walczyć z wykupem prywatnym. Fiskus często kwestionował prawidłowość wystawiania przez leasingodawców faktur wykupowych na prywatne dane przedsiębiorcy, zamiast na dane jego firmy, podając jej nazwę, NIP, REGON oraz siedzibę. To działanie zawsze jednak kończyło się pozytywnie dla podatników, ponieważ wykup prywatny był w pełni legalny, a zatem miał swoje oparcie w obowiązujących przepisach prawa. Zresztą nawet wystawienie faktury na dane firmy, a następnie ujęcie wykupionego samochodu w majątku przedsiębiorstwa, nadal umożliwiało dokonanie wykupu prywatnego. Dążenie organów administracji skarbowej do zakwestionowania tego mechanizmu mogło jednak już sugerować pewne, nadchodzące zmiany. Uchwalenie przepisów, które wprowadziłoby dalej idące ograniczenia było tylko kwestią czasu. Okazją do wdrożenia nowych rozwiązań stał się natomiast Polski Ład.

Polski Ład a wykup prywatny firmowego samochodu

Formalnie zatem do likwidacji mechanizmu wykupu prywatnego doszło przez poszerzenie definicji składników, których sprzedaż kwalifikowana jest do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zyska nowy zapis, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej będą przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanymi na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23B ust. 1, a zatem umowy leasingu. Nowe brzmienie ustawy o PIT wywołało duże zamieszanie w środowisku przedsiębiorców. Wiele osób podjęło się natychmiastowego wykupu pojazdów z leasingu. Burzliwe były też konsultacje publiczne dotyczące tego aspektu Polskiego Ładu. Ostatecznie i tak dokonano formalnej likwidacji wykupu prywatnego. Pewnym ukłonem w stronę przedsiębiorców są jednak dodane przepisy przejściowe.

Ostatni moment na wykup auta z leasingu

W pierwszym projekcie nowelizacji nie uwzględniono żadnych przepisów przejściowych. Pojawiły się one dopiero na późniejszym etapie plac legislacyjnych, po odbytych konsultacjach publicznych. Wzięto pod uwagę zastrzeżenia przedsiębiorców i ostatecznie dano im więcej czasu na dostosowanie się do nowych warunków, ustanowionych przez przepisy tak zwanego Polskiego Ładu. Chcąc więc skorzystać z dotychczasowych, korzystnych zasad wykupu pojazdu z leasingu oraz jego dalszej sprzedaży bez podatku należy wykupić auto do 31 grudnia 2021 r. Sprzedaż może natomiast nastąpić w dowolnym terminie, nawet po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu. Prawdopodobnie dzięki temu znacząca większość osób, które planowały wykup prywatny, zdążą wykonać tę operację jeszcze w starym reżimie prawnym.

Zmiany w leasingu pojawiły się już wcześniej

Likwidacja wykupu prywatnego w ramach Polskiego Ładu to już ostateczny cios w stronę polskich leasingobiorców, ale nie stanowi pierwszego ograniczenia korzyści wynikających z zakupu leasingowanego auta. W 2019 roku również weszła w życie znacząca modyfikacja przepisów, zgodnie z którą leasing samochodów objęto limitem podatkowym w kwocie 150 tysięcy złotych dla pojazdów spalinowych i hybryd oraz 225 tysięcy złotych dla pojazdów elektrycznych. Kupując droższe auto niż podane progi należało się liczyć z ograniczoną możliwością „wrzucenia” w koszty całości opłat związanych z leasingiem. Nabywca drogiego pojazdu mógł bowiem odliczyć tylko część czynszu inicjalnego, a także kolejnych rat. Kolejna zmiana w zakresie leasingu aut weszła natomiast w 2021 roku, kiedy to wydłużono minimalny okres amortyzacji auta osobowego wykupionego z leasingu. Zgodnie z obowiązującymi od tego czasu przepisami środki trwałe zaczęto uważać za używane tylko wówczas, gdy podatnik udowodnił, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inni niż podatnik przez okres 6 miesięcy.