Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur jednak od 1 lipca 2024 r.

15 listopada 2021 roku Prezydent podpisał ustawę, w której znajdują się zapisy dotyczące wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur. W tej samej ustawie widnieje też informacja o nowym rodzaju faktury, mianowicie o fakturze ustrukturyzowanej. Termin wejścia w życie owej ustawy przypadł na 1 stycznia 2022 roku. Tego dnia testowo uruchomiona została platforma KSeF. Korzystanie z niej miało być jednak rozwiązaniem dobrowolnym. Czy tak jest faktycznie?

Decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej

Dnia 17 czerwca 2022 roku Rada UE wydała decyzję wykonawczą dotyczącą upoważnienia Polski do wprowadzenia konieczności korzystania z Krajowego Systemu e-Fakturowania. Był to ostatni formalny warunek do spełnienia na szczeblu europejskim, który umożliwił tego typu działanie. Początkowa data nakazu korzystania z systemu e-Faktur przypadała na 1 stycznia 2024 roku. Jednak przeprowadzone na szeroką skalę konsultacje społeczne pokazały, że konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian. Obejmowały one:

 • organizacje przedsiębiorców,
 • resort infrastruktury,
 • biegłych rewidentów;
 • księgowych.

W związku z koniecznością złożenia poprawek termin wejścia obligatoryjnego korzystania z systemu e-Faktur jest przesunięty na 1 lipca 2024 roku.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – co to jest?

Krajowy system e-Faktur jest systemem teleinformatycznym, który służyć ma przedsiębiorcom do:

 • wystawiania;
 • udostępniania;
 • otrzymywania faktur.

Faktura ustrukturyzowana to forma faktury elektronicznej dostępna dla podatników prowadzących swoje działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. System będzie przechowywał faktury przez okres dziesięciu lat. Liczenie rozpocznie się od końca roku, w którym dana faktura została wystawiona. A co jeśli przedsiębiorca będzie musiał przechowywać dokument przez dłuższy okres? Przepisy dopuszczają możliwość pobrania oraz przechowywania faktury poza KseF.

Zmiany w projekcie KSeF po przeprowadzeniu konsultacji publicznych

Po konsultacjach, które Ministerstwo Finansów przeprowadziło na szeroką skalę, okazało się, że wątpliwości oraz niejasności związane z projektem KSeF niemal zmuszają do wprowadzenia kluczowych zmian w ustawie. Wśród nich należy m.in. wymienić:

 • obligatoryjne stosowanie systemu e-Faktury przez podatników, którzy zwolnieni są podmiotowo. A także przez podatników wykonujących czynności zwolnione przedmiotowo przełożone zostało na dzień pierwszego stycznia 2025 roku;
 • faktury konsumenckie będą wystawiane wyłącznie poza KSeF;
 • rezygnację z rozwiązania dotyczącego możliwości wystawiania faktur i not korygujących zarówno w systemie, jak i poza nim;
 • zaakceptowanie rozwiązania dotyczącego wystawiania faktur przed terminem – w ramach ułatwienia prowadzenia DG;
 • spełniające funkcję faktury bilety, np. potwierdzające przejazd autostradą na odcinku płatnym nie będą włączone do systemu e-Faktur;
 • wystąpienie awarii po stronie przedsiębiorcy nie zabiera możliwości wystawienia faktury. Możliwe jest wystawienie jej poza systemem oraz dostarczenie do KSeF następnego dnia.

Wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych jest nie lada wyzwaniem. Dlatego dodatkowy czas, jaki zyskali przedsiębiorcy (do 1 lipca 2024 roku) warto wykorzystać na przygotowania związane z koniecznością korzystania z systemu e-Faktur.