Czym jest audyt podatkowy

Na czym polega audyt podatkowy

Audyt podatkowy to sposób na weryfikację prawidłowości rozliczeń księgowych, a także wstęp do opracowania i wdrożenia bardziej optymalnej polityki podatkowej. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z możliwości minimalizowania kosztów związanych z potencjalnymi karami za błędy i uchybienia oraz nakładem finansowym na nieefektywne procedury. Wielokrotnie podatnicy zastanawiają się jednak, w jaki sposób będzie przebiegać badanie i jak przygotować przedsiębiorstwo na jego przeprowadzenie.

Cele audytu podatkowego

Przeprowadzenie audytu podatkowego ma na celu:
  • weryfikację i usunięcie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych;
  • weryfikację oraz wdrożenie bezpiecznych i efektywnych procedur z zakresu księgowości;
  • opracowanie efektywnej polityki podatkowej firmy;
  • wybór optymalnej formy działalności;
  • opracowanie i wdrożenie optymalnych rozwiązań pod względem struktury przedsiębiorstwa.

Efektem przeprowadzonego badania jest raport zawierający indywidualne wytyczne. Dzięki temu podatnicy otrzymują wskazówki dotyczące obszarów do obligatoryjnej poprawy, a także informacje na temat procedur, które mogą zostać zoptymalizowane. Audyt pozwoli również na przygotowanie przedsiębiorstwa na ewentualną kontrolę podatkową i minimalizowanie ryzyk związanych z potencjalną odpowiedzialnością karną skarbową.

Przedmiot kompleksowego badania

W ramach audytu podatkowego analizie podlegają nie tylko dokumentacja, ale również procedury wewnątrzfirmowe. Ponadto doradca podatkowy – celem odpowiedniej kwalifikacji czynności podejmowanych przez przedsiębiorcę – będzie musiał pochylić się nad informacjami na temat dokonywanych transakcji, zawartych umów i innych dokumentów wpływających na zobowiązania podatkowe firmy.

Powyżej wskazany zakres badania pozwoli uniknąć sytuacji, w której pomimo pozornie poprawnie przygotowanej dokumentacji, podatnik pominie niektóre zobowiązania w wyniku błędnie sklasyfikowanej czynności. Przykładowo weryfikacja kontraktu może uchronić przed pominięciem faktu, że dana umowa stanowi schemat podatkowy, co w konsekwencji skutkować może sankcjami za niedopełnienie obowiązków MDR.

Dobrym przykładem może być również kwestia weryfikacji konta kontrahenta wpisanego do wykazu podmiotów, tzw. białej listy. Czynny podatnik VAT celem zaliczenia wydatku do kosztu uzyskania przychodu musi upewnić się, że w dniu zlecenia przelewu konto kontrahenta, na które dokonał płatności, jest identyczne jak to wskazane na białej liście. Jeżeli dojdzie do uchybień w tym zakresie, nie będzie można zaliczyć przelanej kwoty do kosztów w tej części, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule dostępnym na naszym blogu.

W powyższych przykładach dopiero szczegółowa analiza umów, procedur weryfikacji kontrahenta i dokumentacji wykaże uchybienia w zakresie rozliczania podatków. Skupienie uwagi jedynie na dokumentacji może spowodować powielenie już popełnionych błędów. Jeżeli natomiast fiskus dysponujący szerokim zakresem danych z firm wychwyci powyższe pomyłki przed podatnikiem, przedsiębiorstwo będzie narażone na negatywne konsekwencje i koszty, których można uniknąć poprzez odpowiednie zarządzanie procesami w firmie.

Zakres audytu dostosowany do potrzeb

Audyt podatkowy jest przede wszystkim badaniem prowadzonym z myślą o potrzebach określonego podatnika. Stąd jego zakres musi zostać dostosowany do indywidualnej sytuacji oraz specyfiki działalności i branży danej firmy. W rezultacie weryfikacja może objąć całe przedsiębiorstwo lub określony wycinek czynności podejmowanych przez podatnika.

Należy jednak pamiętać, że węższy zakres analizy, zwany również przeglądem podatkowym, nie pozwoli na formułowanie wniosków na temat polityki podatkowej całej firmy. Stąd chcąc uzyskać wytyczne dotyczące optymalizowania rozliczeń pod względem bezpieczeństwa i racjonalizacji procedur, należy zdecydować się na kompleksowy audyt podatkowy.

Audyt podatkowy jako narzędzie wspierające zarządzanie firmą

Odpowiednio utworzona struktura, a także adekwatna do potrzeb formuła prowadzonej działalności to podstawa zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa oraz efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami. Natomiast właściwie zaprojektowane procedury wewnątrzfirmowe chronią podatnika przed błędami i uchybieniami skutkującymi sankcjami oraz pozwalają zoptymalizować koszty. W efekcie kompleksowy audyt przeprowadzony przez doświadczonego doradcę podatkowego wspomaga zarządzanie firmą i ułatwia bezpieczny oraz zrównoważony rozwój biznesu.