ulga na prototyp

Ulga na prototyp – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Nowe ulgi podatkowe są czymś, na co czeka większość przedsiębiorców. W regulacji o niezwykle szerokim zakresie, jaką jest Polski Ład, również wprowadzono szereg nowych ulg. Ich duża część dotyczy przedsiębiorstw innowacyjnych lub wspiera rozwój rodzimych firm. Tak też jest z tzw. ulgą na prototyp. Co to jest i kto może z niej skorzystać?

Ulga na prototyp – nie tylko dla innowacji

Choć samo pojęcie „prototypu” w języku polskim kojarzy się nierozerwalnie z czymś całkowicie innowacyjnym, to nowa ulga nie wymaga od przedsiębiorców przesuwania dotychczasowych granic nauki. Ulga na prototyp w rzeczywistości służy wszystkim tym, którzy ponoszą koszty związane z produkcją próbną, a następnie testowaniem i przygotowaniem do masowej produkcji nowego produktu. Wystarczające jest, że prototyp będzie innowacyjny w skali przedsiębiorstwa i znacząco wpłynie na zdobycie nowych rynków.

Warunki skorzystania z ulgi na prototyp

Zanim przedsiębiorca rozpocznie korzystanie z ulgi na prototyp, musi spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R), której prototyp będzie wynikiem. Tylko wówczas możemy mówić o „nowym produkcie” w rozumieniu ustawy.

Drugim warunkiem, bez którego spełnienia nie będzie możliwe preferencyjne rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, jest odpowiedni etap prac nad docelowym produktem. Z jednej strony nie może wymagać już dalszych prac inżynieryjnych, a z drugiej strony nie może być jeszcze przedmiotem masowej produkcji. Najczęściej o prototypie mówimy więc w momencie testowania pierwszego modelu produkowanego w warunkach warsztatowych.
Trzecim najważniejszym warunkiem skorzystania z ulgi na prototyp, jest poniesienie kosztów odpowiednich kategorii. Ustawodawca określa je mianem kosztów kwalifikowanych. O tym, czym są i dlaczego są tak ważne, opowiemy w dalszej części artykułu.

Ostatnią przeszkodą, która może skutecznie uniemożliwić przedsiębiorcy skorzystanie z opisywanej ulgi, może być wybrany sposób opodatkowania. Ulga dostępna jest dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Co zyska producent prototypu?

Przedsiębiorca spełniający wszystkie opisane wyżej warunki, może skorzystać z ulgi na prototyp. W zdecydowanej większości przypadków będzie to niezwykle korzystne rozwiązanie.

Ulga uprawnia do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania aż 30% kosztów związanych z próbną produkcją i wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Te 30% odliczenia nie może jednocześnie stanowić więcej niż 10% uzyskanego w tym samym okresie dochodu.

Ustawodawca jest też niesamowicie precyzyjny w zakresie określenia kosztów, które podlegają takiemu odliczeniu. Do kosztów próbnej produkcji mogą być zaliczone m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych środków trwałych do produkcji próbnej, a do kosztów wprowadzenia nowego produktu na rynek mogą być zaliczone m.in. koszty badań i ekspertyz oraz certyfikacji produktu.
Powyższe oznacza, że przedsiębiorca przede wszystkim będzie uprawniony do odliczenia od przychodu 100% kosztów wytworzenia prototypu jako kosztów prowadzenia działalności. Dodatkowo w ramach ulgi na prototyp będzie uprawniony do odliczenia dodatkowo 30% kosztów jego wytworzenia. Tym samym, jeśli wszystkie koszty wytworzenia prototypu będą kosztami kwalifikowanymi, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od przychodu łącznie aż 130% kosztów wytworzenia prototypu.
Przedsiębiorca uprawniony jest do odliczenia kosztów w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty produkcji próbnej lub wprowadzenia nowego produktu na rynek. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ponosi stratę lub osiąga niższy przychód, niż kwota, o którą może go pomniejszyć. Wówczas ma na skorzystanie z ulgi nawet 6 lat!